Báo cáo Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ cho Sinh viên Cao đẳng Khóa 21 (2019-2022)

3.219 Lượt xem

Thực hiện Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho các em Tân Sinh viên Cao đẳng Khóa 21, ngày 31/7/2019 tại Hội trường, Phòng Đào tạo tổ chức báo cáo Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ.

 

Nội dung:

- Báo cáo Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ;

- Khai thác thông tin trên website CTIM;

- Hướng dẫn đăng ký học phần, xem thời khóa biểu, lịch thi, điểm.

Thầy Phạm Minh Trung - Phó trưởng phòng Đào tạo đang hướng dẫn các em sinh viên Khóa 21 nắm vững các nội dung trong Quy chế Đào tạo hiện hành.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x