Thời Khóa Biểu Cao đẳng chính quy Khóa 21 (2019-2022) - Cập nhật danh sách nhóm (16/08/2019)

Ngày tạo 15/08/2019

 -  8.210 Lượt xem


Lưu ý
- Sinh viên xem Thời khóa biểu học theo lớp, riêng môn học Tiếng Anh 1 của Lớp Công nghệ kỹ thuật cơ khí được chia làm 2 nhóm: Tiếng Anh 1 - Cơ khí nhóm 1 (Click xem danh sáchCập nhật 16/8/2019 và Tiếng Anh 1 - Cơ khí nhóm 2 (Click xem danh sáchCập nhật 16/8/2019.
- Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được chia làm 2 lớp: Lớp Quản trị kinh doanh 1 (Click xem danh sách) và Quản trị kinh doanh 2 (Click xem danh sáchCập nhật 16/8/2019. Sinh viên kiểm tra danh sách để biết mình học lớp nào để xem thời khóa biểu tương ứng lớp đó.
- Ngoài cách xem Thời khóa biểu ở trên, Sinh viên có thể đăng nhâp bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn, Mục Thời khóa biểu - Lịch thi, chọn theo Tuần: Tuần 1, Tuần 2,... sau đó click vào nút Lọc dữ liệu. (Click xem Hướng dẫn).
- Mọi thắc mắc về Thời khóa biểu; Danh sách nhóm, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Trung (Phòng Đào tạo) - Điện thoại: 0985 318 018 để được hỗ trợ.
Minh Trung
Gọi 0977 65 66 69