45 bộ đề thi thử Môn tiếng Anh dành cho học sinh THPT 2020 - Có đáp án

13.218 Lượt xem

Nhằm giúp các em học sinh có được một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào kỳ thi THPT QG 2020, Cao đẳng CTIM gửi các em 45 bộ đề thi thử môn Tiếng Anh để các em thực hành 

Để có thể làm bài tập và thực hành một cách hiệu quả, các em vui lòng tải file theo từng mục:

Đề 1 - có đáp án - click here      /     Đề 2 - có đáp án - click here   

Đề 3 - có đáp án - click here     /      Đề 4 - có đáp án - click here

Đề 5 - có đáp án - click here    /       Đề 6 - có đáp án - click here

Đề 7 - có đáp án - click here    /       Đề 8 - có đáp án - click here

Đề 9 - có đáp án - click here    /       Đề 10 - có đáp án - click here

Đề 11 - có đáp án - click here     /    Đề 12 - có đáp án - click here

Đề 13 - có đáp án - click here     /    Đề 14 - có đáp án - click here

Đề 15 - có đáp án - click here     /    Đề 16 - có đáp án - click here

Đề 17 - có đáp án - click here    /     Đề 18 - có đáp án - click here

Đề 19 - có đáp án - click here    /     Đề 20 - có đáp án - click here

Đề 21 - có đáp án - click here    /     Đề 22 - có đáp án - click here

Đề 23 - có đáp án - click here    /     Đề 24 - có đáp án - click here

Đề 25 - có đáp án - click here    /     Đề 26 - có đáp án - click here

Đề 27 - có đáp án - click here    /     Đề 28 - có đáp án - click here

Đề 29 - có đáp án - click here    /     Đề 30 - có đáp án - click here

Đề 31 - có đáp án - click here    /     Đề 32 - click here

Đề 33 - có đáp án - click here    /     Đề 34 - có đáp án - click here

Đề 35 - có đáp án - click here    /     Đề 36 - có đáp án - click here

Đề 37 - có đáp án - click here    /     Đề 38 - có đáp án - click here

Đề 39 - có đáp án - click here    /    Đề 40 - có đáp án - click here

Đề 41 - có đáp án - click here    /     Đề 42 - có đáp án - click here

Đề 43 - có đáp án - click here    /     Đề 44 - có đáp án - click here

Đề 45 - có đáp án - click here   

 

 

 

Phòng Truyền thông TTTS
Gọi 0977 65 66 69
x