GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

839 Lượt xem

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

MÔN GIẢNG DẠY

1

Hồ Thiện Thông Minh

Thạc sĩ

Marketing căn bản

Quản trị chiến lược

Hành vi tổ chức

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

2

Trần Thị Hoa

Thạc sĩ

Quản trị học

Kinh tế học

Quản trị Marketing

Quản trị dịch vụ

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

3

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sĩ

Quản trị tài chính

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Marketing căn bản

Tài chính doanh nghiệp

Thuế

Quản trị học

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

4

Lê Trung San

Cao học

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Tiền tệ - Ngân hàng

Nguyên lý thống kê

Toán kinh tế

Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống kê

Toán rời rạc

5

Trần Thị Tuyến

Thạc sĩ

Kế toán Excel

Kế toán ngân hàng

Tài chính-Tín dụng

Tài chính -Tiền tệ

Thuế

Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

6

Trần Văn Long

Thạc sĩ

Phân tích báo cáo tài chính

Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2

Kế toán doanh nghiệp thương mại

Thuế

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại

Thực hành khai và báo cáo thuế

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

7

Cao Văn Tài

Thạc sĩ

Quản trị nhân sự

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

Thực tập tốt nghiệp

8

Mai Văn Thành

Cử nhân

Kinh tế học

Thanh toán quốc tế

Thực tập doanh nghiệp 1

Thực tập doanh nghiệp 2

9

Nguyễn Vĩnh Phước

Thạc sĩ

Kinh tế học

Marketing căn bản

10

Đào Văn Đạt

Thạc sĩ

Kinh tế học

Quản trị bán hàng

11

Dương Đoàn Bảo Trâm

Thạc sĩ

Kế toán hành chính sự nghiệp

12

Phạm Thị Nhớ

Thạc sĩ

Đầu tư tài chính

Tiền tệ - Ngân hàng

13

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

Marketing căn bản

14

Huỳnh Thanh Giang

Thạc sĩ

Marketing căn bản

15

Dương Ngọc Kiều Diễm

Thạc sĩ

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tiền tệ - Ngân hàng

16

Mai Lan Phương

Thạc sĩ

Pháp luật kinh tế

17

Nguyễn Huỳnh Tuyên

Thạc sĩ

Quản trị nhân sự

18

Nguyễn Minh Luân

Cử nhân

Thị trường tài chính

19

Trần Hồng Đạt

Thạc sĩ

Nguyên lý kế toán

Thực hành kế toán sản xuất doanh nghiệp 2

20

Trần Thị Tuyết

Cử nhân

Nguyên lý kế toán

21

Nguyễn Thị Kim Cương

Thạc sĩ

Thẩm định tín dụng

Tiền tệ - Ngân hàng

22

Phạm Thị Ngọc Thúy

Thạc sĩ

Anh văn chuyên ngành

23

Lê Phương Bình

Thạc sĩ

Soạn thảo văn bản

24

Phạm Minh Trung

Thạc sĩ

Soạn thảo văn bản

25

Thiều Quốc Huy

Thạc sĩ

Soạn thảo văn bản

 

 

khoakinhte
Gọi 0977 65 66 69