SỬA LỖI HÀNH VĂN 04

Ngày tạo 07/03/2020

 -  496 Lượt xem

Lỗi ngữ pháp trong câu có trạng ngữ mở đầu

TH4: Những kiểu lỗi “Muốn thành công buộc ta phải hành động gấp rút”

 

Phân tích lỗi:

Trong trường hợp này người viết lầm tưởng TRẠNG NGỮ gồm một động ngữ không có chủ ngữ có giá trị như một mệnh đề hay động ngữ chủ ngữ.

Sửa lỗi:

Câu sai: “Muốn thành công buộc ta phải hành động gấp rút”

Cách 1: Chuyển trạng ngữ thành chủ chủ ngữ

Sửa thành: “Yêu cầu của công việc buộc ta phải hành động gấp rút”

Cách 2: Bỏ động từ mở đầu cho phần sau (khi cần có thể thay thế nó bằng một động từ khác để diễn đạt ý của động từ đã bỏ)

Sửa thành: “Muốn thành công, ta phải hành động gấp rút”

Hoặc “Ta muốn thành công thì phải hành động gấp rút”

Lưu ý:

Cần phân biệt kiểu câu chúng ta đang xét (tạm gọi là dạng A) như:

“Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất”

“Thi đua là yêu nước” (Hồ Chí Minh),

 với kiểu câu có động ngữ mở đầu trạng ngữ (tạm gọi là dạng B)

Làm sao để phân biệt hai kiểu câu, khi thoạt nhìn, chúng na ná nhau?

Dạng A: động ngữ/mệnh đề thường biểu thị hành động (action)/trạng thái (state)

Dạng B: động ngữ làm trạng ngữ thường biểu thị những tình thế/situation (nhất là tình thế chủ quan với các động từ: được, bị, muốn, để, v.v. hay tri giác với các động từ: thấy, nghe, biết, v.v.)

(Trích và bổ sung từ công trình Sổ tay sửa lỗi hành văn, Cao Xuân Hạo - Trần Thị Tuyết Mai (2016), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội)

 

 

Kiến học
Gọi 0977 65 66 69