TUỔI TRẺ NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MARX

Ngày tạo 12/03/2020

 -  567 Lượt xem

TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MARX

Nguồn: https://www.marxists.org/archive/harman/1979/marxism/ch01.html

Tiếng Anh: WHY WE NEED MARXIST THEORY

Tiếng Việt: TẠI SAO CHÚNG TA CẦN LÝ LUẬN MARXIST

Người dịch: Bùi Trí Triển

Người soát lỗi: P.Y.N

(Bản dịch chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không phục vụ mục đích nào khác. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có sự đồng ý của dịch giả)

 

Gọi 0977 65 66 69